Digitale slimme meter

Compromis invoering digitale slimme meter door keuze twee systemen

Rond de invoering van digitale meters bestaat heel wat commotie bij particuliere producenten van alternatieve energie. Eigenaars van installaties voor het produceren van hernieuwbare energievormen zoals zonnepanelen en warmtepompen zien de nieuwe ontwikkeling eerder argwanend tegemoet. Tot hiertoe verkregen zij nog geen zekerheid m.b.t. het voordeel dat ze tot nu uit hun eigen installatie halen. [...]
Schuiven naar boven