Digitale meter zonnepanelen

Compromis invoering digitale slimme meter door keuze twee systemen

Zonnepanelen-installateur.be

Rond de invoering van digitale meters bestaat heel wat commotie bij particuliere producenten van alternatieve energie. Eigenaars van installaties voor het produceren van hernieuwbare energievormen zoals zonnepanelen en warmtepompen zien de nieuwe ontwikkeling eerder argwanend tegemoet. Tot hiertoe verkregen zij nog geen zekerheid m.b.t. het voordeel dat ze tot nu uit hun eigen installatie halen. Aan deze onzekerheid komt nu een einde. Het Vlaams Parlement bereikte een akkoord over de gevolgen van de introductie van de digitale energiemeter.

Akkoord Vlaamse Regering

Het akkoord van de Vlaamse Regering biedt garanties aan de eigenaars van een installatie voor de productie van alternatieve energie. Gedurende 15 jaar mogen zij het huidige systeem met een terugdraaiende meter blijven gebruiken. Om deze periode van 15 jaar te bepalen zal een retroactief systeem gehanteerd worden. Wie al langer geleden begon met de productie van alternatieve energie, gebruikt de plaatsingsdatum van de installatie als ijkpunt. Gebeurde dit 7 jaar geleden, dan kunt u aldus nog 8 jaar genieten van een terugdraaiende energiemeter.

Voor wie geldt dit voordeel?

Het is mogelijk om gedurende de volledige periode van 15 jaar te genieten van het rendement, zoals beschreven in het akkoord van de Vlaamse Regering. U moet hiertoe in ieder geval uw installatie voor alternatieve energie voor 1 januari 2021 laten plaatsen. Nadien is het niet meer mogelijk een digitale terugdraaiende energiemeter te laten installeren. De netwerkbeheerders plaatsen vanaf de vermelde datum enkel nog digitale meters zonder terugdraaisysteem. In principe is het trouwens niet mogelijk om digitale meters terug te draaien. Toch is het haalbaar om te werken met een simulatiemodel wat hetzelfde effect geeft als dat van een terugdraaiende meter. Dit systeem zal nu in voege treden in juli 2019. De Vlaamse regulator Vreg is hier van zijn kant niet echt voor te vinden. Zulke meters zou consumenten er te weinig toe aanzetten om de opgewekte stroom zelf te verbruiken in plaats van deze terug te leveren aan het netwerk.

Compromis door twee systemen

Vanuit het oogpunt van de Vreg is het ongunstig dat door privépersonen geproduceerde alternatieve energie in het net terechtkomt. Hiertoe is het nodig om de consument te motiveren. De VREG doet dit door de consument uit twee systemen te laten kiezen. Naast de terugdraaiende energiemeter bestaat er vanaf juli ook een door de Vreg aangeboden tarief. Dit tarief rekent enkel aan wat consumenten feitelijk van het net halen. Elektriciteit rechtstreeks aan het net leveren is op die manier minder lucratief.

Welk systeem kiezen?

Voordeel Vreg-tarief

Het Vreg-tarief biedt voordelen voor wie thuis is en niet buitenshuis werkt. Consumenten die thuisblijven, verbruiken immers overdag hun eigen energie en beschikken minder over overschotten die in het netwerk terechtkomen. Zij winnen dus bij een keuze voor het Vreg-tarief.

Voordeel terugdraaiende meters

De meeste consumenten werken nu met terugdraaiende meters. Deze manier van werken is vooral ook rendabel voor particulieren die warmtepompen gebruiken om energie te produceren. Dit geldt vooral tijdens warme jaargetijden. Gedurende deze maanden produceert u met een warmtepomp meer alternatieve energie dan u zelf nodig hebt. Indien u kiest voor het Vreg-tarief valt dit voordeel weg. Eenmaal overgestapt kunt u niet meer terug overschakelen op een terugdraaiende meter. Sowieso moet u er rekening mee houden dat het vanaf 2035 niet meer mogelijk is een terugdraaiende meter te gebruiken.

Voordelen overgangssysteem

Dankzij dit overgangssysteem kunt u als particuliere producent van alternatieve energie nog maximaal 15 jaar gebruikmaken van een terugdraaiende meter. Zo blijft u tijdens de overgangsperiode nog genieten van hetzelfde rendabel systeem. Juridisch zitten er jammer genoeg nog een paar addertjes onder het gras. Het overgangssysteem kreeg nog geen fiat van de Raad van State of van de Vreg. Zo is het niet helemaal zeker dat het systeem dat een digitale terugdraaiende meter mogelijk maakt er ook daadwerkelijk komt.

Bepaal zelf wat u betaalt voor elektriciteit!

Investeer in zonnepanelen.

zonnepanelen installateur

Vraag hier uw gratis zonnepanelen offerte aan

contact-icon-comment

Tegen 2030 wordt meer dan een verdubbeling van de huidige stroomprijs voorzien. Wacht dus niet langer en investeer nu in zonnepanelen!

Bepaal zelf welke prijs u betaalt voor elektricieit!

  Uitstel invoering slimme digitale meter komt nu wel heel dichtbij

  Zonnepanelen-installateur.be

  De invoering van de digitale meter loopt niet van een leien dakje. Aanvankelijk was dit voorzien voor begin dit jaar, maar werd al tot de zomer uitgesteld. Deze nieuwe datum wordt echter opnieuw erg nipt. Er is nog altijd onenigheid binnen de meerderheidspartijen over wat nu juist de impact van de slimme meter zal zijn op de eigenaars van zonnepanelen en een akkoord blijft dus uit. Dit wettelijk kader is een vereiste voor de definitieve invoering van de digitale meter.

  De slimme meter zorgt ervoor dat energieverbruikers meer inzicht in hun verbruik en verzendt meterstanden automatisch naar de netbeheerders. Het speelt een grote rol in de overschakeling van het energiesysteem, waarbij de productie van energie lokaal gebeurd, in het bijzonder door zonnepanelen.

  De netbeheerders hebben zo toegang tot meer specifieke data van de digitale meter die toelaat om het energienet beter te gaan beheren. Ook de gebruiker haalt voordelen uit het gebruik van de digitale meter. Deze reikt inzichten aan over hoe ie beter zijn energieverbruik kan sturen, bijvoorbeeld door zijn wasmachine of vaatwasmachine zo te programmeren dat deze draait op het meest wenselijke moment.

  Zonnepanelen eigenaars

  Open VLD heeft zonnepaneleneigenaars de garantie gegeven dat zij hun rendement kunnen behouden. Het zit namelijk zo dat deze momenteel hun niet-verbruikte stroom van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet kunnen plaatsen, waardoor de elektriciteitsmeter terugdraait. Met de installatie van een digitale meter zou dit voordeel verdwijnen.

  De liberalen zoeken nu koortsachtig naar een manier om het rendement van eigenaars van zonnepanelen op een andere manier te compenseren, maar daaromtrent is nog onenigheid met de energieregulator mits de Vlaamse regering geen bevoegdheid heeft voor alle componenten van de stroomfactuur.

  Tot op heden wachten de meerderheidspartijen vruchteloos op een voorstel van de VLD dat de eigenaars van zonnepanelen kan compenseren.

  De CDV noemt de onzekerheid nefast voor de investeringszekerheid en het gunstige klimaat voor zonnepanelen. De deadline komt nu snel in zicht en er resteren ons nog maar enkele dagen. Het is cruciaal dat mensen met zonnepanelen hun rendement niet verliezen.

  Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) geeft aan volop in overleg te zijn met de energieregulator. Zo wil ze in het nieuwe systeem een functie met terugdraaiende teller zodat eigenaars van zonnepanelen hun rendement steeds kunnen behouden.

  Bepaal zelf wat u betaalt voor elektriciteit!

  Investeer in zonnepanelen.

  Vraag hier uw gratis zonnepanelen offerte aan

  contact-icon-comment

  Tegen 2030 wordt meer dan een verdubbeling van de huidige stroomprijs voorzien. Wacht dus niet langer en investeer nu in zonnepanelen!

  Bepaal zelf welke prijs u betaalt voor elektricieit!

   Het prijsverschil voor elektriciteit met onze buurlanden bedraagt al 25%

   Zonnepanelen-installateur.be

   Gedurende Michel I is het verschil voor elektriciteit in België met onze buurlanden € 300 per jaar duurder geworden. Tijdens de startfase van Michel I was dit nog € 60 onder het gemiddelde, maar momenteel is dit al gestegen naar € 245 erboven. En met de dreiging van een stroomtekort zal onze factuur nog meer oplopen. Dan maar de btw terug naar 6% verlagen? Minster van Energie Marghem is een voorstander, maar de Vlaamse meerderheidspartijen tonen weinig enthousiasme.

   Een Belgisch gezin met een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 Kwh betaalt nu zo’n kleine € 1000 voor elektriciteit. Afgeleid uit recente cijfers betrof het in augustus een € 1.020. In 2014 bedroeg de factuur slechts € 614. Nog frappanter is de situatie met onze buurlanden. Daar was er geen of nauwelijks een stijging van de elektriciteitsprijs. Bij de aantreding van Michel in 2014 zaten we nog € 60 onder het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië. Momenteel is dit al 25% hoger of betaalt de Belg al een kwart meer voor zijn stroom in vergelijking met de buurlanden.

   Bepaal zelf wat u betaalt voor elektriciteit!

   Investeer in zonnepanelen.

   Vraag hier uw gratis zonnepanelen offerte aan

   contact-icon-comment

   Tegen 2030 wordt meer dan een verdubbeling van de huidige stroomprijs voorzien. Wacht dus niet langer en investeer nu in zonnepanelen!

   Bepaal zelf welke prijs u betaalt voor elektricieit!

    Geen hinder van stroompannes met zonnepanelen en een thuisbatterij van LG of Tesla

    Zonnepanelen-installateur.be

    Wilt u in de winter de garantie van stroomvoorziening moest u afgesloten worden van het elektriciteitsnet? Overweeg dan zeker de investering van zonnepanelen gecombineerd met een thuisbatterij van Tesla of LG.

    De zonnepanelen produceren de nodige stroom die kan worden opgeslagen in de batterij en elektriciteit levert tijdens een stroompanne. Een Tesla of LG 7, LG 10 thuisbatterij zal zo uw belangrijkste lichtpunten, stopcontacten en apparaten continu van stroom voorzien.
    LG Chem Thuisbatterij
    LG Chem
    tesla-powerwall

    Geen last van een stroompanne deze winter?

    Investeer in zonnepanelen met thuisbatterij!

    Vraag hier uw gratis zonnepanelen offerte aan

    contact-icon-comment

    Tegen 2030 wordt meer dan een verdubbeling van de huidige stroomprijs voorzien. Wacht dus niet langer en investeer nu in zonnepanelen!

    Bepaal zelf welke prijs u betaalt voor elektricieit!