Zonnepanelen

Compromis invoering digitale slimme meter door keuze twee systemen

Rond de invoering van digitale meters bestaat heel wat commotie bij particuliere producenten van alternatieve energie. Eigenaars van installaties voor het produceren van hernieuwbare energievormen zoals zonnepanelen en warmtepompen zien de nieuwe ontwikkeling eerder argwanend tegemoet. Tot hiertoe verkregen zij nog geen zekerheid m.b.t. het voordeel dat ze tot nu uit hun eigen installatie halen. [...]

Uitstel invoering slimme digitale meter komt nu wel heel dichtbij

De invoering van de digitale meter loopt niet van een leien dakje. Aanvankelijk was dit voorzien voor begin dit jaar, maar werd al tot de zomer uitgesteld. Deze nieuwe datum wordt echter opnieuw erg nipt. Er is nog altijd onenigheid binnen de meerderheidspartijen over wat nu juist de impact van de slimme meter zal zijn op [...]

Het prijsverschil voor elektriciteit met onze buurlanden bedraagt al 25%

Gedurende Michel I is het verschil voor elektriciteit in België met onze buurlanden € 300 per jaar duurder geworden. Tijdens de startfase van Michel I was dit nog € 60 onder het gemiddelde, maar momenteel is dit al gestegen naar € 245 erboven. En met de dreiging van een stroomtekort zal onze factuur nog meer [...]

Geen hinder van stroompannes met zonnepanelen en een thuisbatterij van LG of Tesla

Wilt u in de winter de garantie van stroomvoorziening moest u afgesloten worden van het elektriciteitsnet? Overweeg dan zeker de investering van zonnepanelen gecombineerd met een thuisbatterij van Tesla of LG. De zonnepanelen produceren de nodige stroom die kan worden opgeslagen in de batterij en elektriciteit levert tijdens een stroompanne. Een Tesla of LG 7, [...]
Schuiven naar boven