Compromis invoering digitale slimme meter door keuze twee systemen

Digitale meter zonnepanelen

Rond de invoering van digitale meters bestaat heel wat commotie bij particuliere producenten van alternatieve energie. Eigenaars van installaties voor het produceren van hernieuwbare energievormen zoals zonnepanelen en warmtepompen zien de nieuwe ontwikkeling eerder argwanend tegemoet. Tot hiertoe verkregen zij nog geen zekerheid m.b.t. het voordeel dat ze tot nu uit hun eigen installatie halen. Aan deze onzekerheid komt nu een einde. Het Vlaams Parlement bereikte een akkoord over de gevolgen van de introductie van de digitale energiemeter.

Akkoord Vlaamse Regering

Het akkoord van de Vlaamse Regering biedt garanties aan de eigenaars van een installatie voor de productie van alternatieve energie. Gedurende 15 jaar mogen zij het huidige systeem met een terugdraaiende meter blijven gebruiken. Om deze periode van 15 jaar te bepalen zal een retroactief systeem gehanteerd worden. Wie al langer geleden begon met de productie van alternatieve energie, gebruikt de plaatsingsdatum van de installatie als ijkpunt. Gebeurde dit 7 jaar geleden, dan kunt u aldus nog 8 jaar genieten van een terugdraaiende energiemeter.

Voor wie geldt dit voordeel?

Het is mogelijk om gedurende de volledige periode van 15 jaar te genieten van het rendement, zoals beschreven in het akkoord van de Vlaamse Regering. U moet hiertoe in ieder geval uw installatie voor alternatieve energie voor 1 januari 2021 laten plaatsen. Nadien is het niet meer mogelijk een digitale terugdraaiende energiemeter te laten installeren. De netwerkbeheerders plaatsen vanaf de vermelde datum enkel nog digitale meters zonder terugdraaisysteem. In principe is het trouwens niet mogelijk om digitale meters terug te draaien. Toch is het haalbaar om te werken met een simulatiemodel wat hetzelfde effect geeft als dat van een terugdraaiende meter. Dit systeem zal nu in voege treden in juli 2019. De Vlaamse regulator Vreg is hier van zijn kant niet echt voor te vinden. Zulke meters zou consumenten er te weinig toe aanzetten om de opgewekte stroom zelf te verbruiken in plaats van deze terug te leveren aan het netwerk.

Compromis door twee systemen

Vanuit het oogpunt van de Vreg is het ongunstig dat door privépersonen geproduceerde alternatieve energie in het net terechtkomt. Hiertoe is het nodig om de consument te motiveren. De VREG doet dit door de consument uit twee systemen te laten kiezen. Naast de terugdraaiende energiemeter bestaat er vanaf juli ook een door de Vreg aangeboden tarief. Dit tarief rekent enkel aan wat consumenten feitelijk van het net halen. Elektriciteit rechtstreeks aan het net leveren is op die manier minder lucratief.

Welk systeem kiezen?

Voordeel Vreg-tarief

Het Vreg-tarief biedt voordelen voor wie thuis is en niet buitenshuis werkt. Consumenten die thuisblijven, verbruiken immers overdag hun eigen energie en beschikken minder over overschotten die in het netwerk terechtkomen. Zij winnen dus bij een keuze voor het Vreg-tarief.

Voordeel terugdraaiende meters

De meeste consumenten werken nu met terugdraaiende meters. Deze manier van werken is vooral ook rendabel voor particulieren die warmtepompen gebruiken om energie te produceren. Dit geldt vooral tijdens warme jaargetijden. Gedurende deze maanden produceert u met een warmtepomp meer alternatieve energie dan u zelf nodig hebt. Indien u kiest voor het Vreg-tarief valt dit voordeel weg. Eenmaal overgestapt kunt u niet meer terug overschakelen op een terugdraaiende meter. Sowieso moet u er rekening mee houden dat het vanaf 2035 niet meer mogelijk is een terugdraaiende meter te gebruiken.

Voordelen overgangssysteem

Dankzij dit overgangssysteem kunt u als particuliere producent van alternatieve energie nog maximaal 15 jaar gebruikmaken van een terugdraaiende meter. Zo blijft u tijdens de overgangsperiode nog genieten van hetzelfde rendabel systeem. Juridisch zitten er jammer genoeg nog een paar addertjes onder het gras. Het overgangssysteem kreeg nog geen fiat van de Raad van State of van de Vreg. Zo is het niet helemaal zeker dat het systeem dat een digitale terugdraaiende meter mogelijk maakt er ook daadwerkelijk komt.

Bepaal zelf wat u betaalt voor elektriciteit!

Investeer in zonnepanelen.

zonnepanelen installateur

Vraag hier uw gratis zonnepanelen offerte aan

contact-icon-comment

Tegen 2030 wordt meer dan een verdubbeling van de huidige stroomprijs voorzien. Wacht dus niet langer en investeer nu in zonnepanelen!

Bepaal zelf welke prijs u betaalt voor elektricieit!

    Compromis invoering digitale slimme meter door keuze twee systemen
    Schuiven naar boven